Om ACT Architects

230512_ACT_ARCHITECTS26882
230512_ACT_ARCHITECTS27055
2023_Virksomhedspræsentation_Rev-1
statements_kindness-02
230512_ACT_ARCHITECTS28309
230512_ACT_ARCHITECTS27301
230512_ACT_ARCHITECTS28175
230512_ACT_ARCHITECTS28010
CF019813-Edit
CF019918-Edit
statements_discipline-01

(DK)

Hos ACT Architects tager vi stilling og stiller krav - til os selv, vores projekter og til den fremtid, vi sammen former.

Vi skaber arkitektur, hvor æstetik, bæredygtighed, disciplin og kvalitet er vores vigtigste kvaliteter. Æstetikken er i bevægelse, og derfor tror vi på, at det kræver en disciplineret og metodisk tilgang at skabe arkitektur, der giver mening. Derfor gør vi os umage for at skabe tidløs arkitektur, der er bygget ansvarligt – og som vi kan være stolte af går i arv til generationerne efter os.

Hos ACT Architects sætter vi fagligheden først. Vi har høj tillid til hinanden og vores samarbejdspartnere, fordi vi ved, at vi som helhed – på tværs af viden og evner - kan lykkedes bedst med at udvikle gode resultater. Vi dedikerer os til hvert enkelt unikke projekt, og derfor tillader vi os at være selektive med opgaver, så vi kan øge kvaliteten i hvert projekt, vi bidrager til. For med respekt for faget kan vi sammen skabe bygninger til fordel for fremtiden.

We ACT with discipline.
We ACT with respect.
We ACT with kindness for our future.

(ENG)

At ACT Architects, we take a stand and set demands - for ourselves, our projects and for the future we shape together.

We create architecture where aesthetics, sustainability, discipline and quality are our most important qualities. Aesthetics is in motion, and therefore we believe that creating architecture that makes sense requires a disciplined and methodical approach. That is why we make an effort to create timeless architecture that is built responsibly, which we can be proud to pass down to future generations.

At ACT Architects, we put professionalism first. We have a high level of trust in each other and our partners because we know that as a whole - across knowledge and abilities - we can better succeed in creating good results. We dedicate ourselves to each unique project, which is why we allow ourselves to be selective with assignments so that we can increase the quality of each project we contribute to. Because with respect for the profession, together we can create buildings for the benefit of the future.

We ACT with discipline.
We ACT with respect.
We ACT with kindness for our future.